หมู่ที่ 11 บ้านโคกโฮงพัฒนา

m11.2

บ้านโคกโฮงพัฒนาแยกออกมาจากบ้านโคกโฮง  หมู่ที่  ๓  ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านคือ  นายโผน  คำเทพ  สมาชิกสภา  อบต.คือ  นายจตุพล  เก่งคำ  และ  นายทวี  เมมาลี

m11.1

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


*