หมู่ที่ 12 บ้านทุ่งโคกก่อง

m12.1

บ้านทุ่งโคกก่อง  แยกออกมาจากบ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันคือ  นายสำเนียง  ยิ้มเสงี่ยม  สมาชิกสภา อบต.คือ  จ.ส.อ.จิตประสงค์  คำภู  และ  นายมนตรี  ศรีสูงเนิน

m12.2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*