เกี่ยวกับเรา

เมื่อก่อนเขตตำบลโคกกลาง  เป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ปกครองของตำบลเพ็ญ  ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งตำบลโคกกลางขึ้นมา ใหม่  เมื่อวันที่  1  กรกฏาคม  2533

วันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  สภาตำบลโคกกลาง  ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย  มีนายบุญจัน  ปังคะบุตร ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเป็นคนแรก  ปัจจุบัน นายชาติชาย  วรรณดี ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง

และจ่าเอกพิสิทธิ์  นัทธี  ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลางเป็นคนแรก  ถึงวันที่  31  มีนาคม  2553  ปัจจุบัน  นางปทิตตา  ศิริสงค์ ดำรงตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2552

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  สำนักงานตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านโคกกลาง  ถนนเพ็ญ – สร้างคอม  ด้านหน้ามีสระน้ำเหวเงิน เหวทองบนเนื้อที่เกือบ  17  ไร่อันร่มรื่น  แวะเวียนมาเยี่ยมเราบ้าง  ยินดีต้อนรับเสมอ