อบต.จังหวัดอุบลเปิดสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๑๕  ตำแหน่ง  ๑๗  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๑  มี  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  ๑  อัตรา  ช่างไฟฟ้า  ๑  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๒  มี  เจ้าพนักงานธุรการ  ๒  อัตรา  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๒  อัตรา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ๑  อัตรา  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  ๑  อัตรา  นายช่างโยธา  ๑  อัตรา  นายช่างสำรวจ  ๑  อัตรา  เจ้าพนักงานการประปา  ๑  อัตรา

ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓  มี  นักวิชาการเกษตร  ๑  อัตรา  นักวิชาการประชาสัมพันธ์  ๑  อัตรา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ๑  อัตรา  นักวิชาการพัสดุ  ๑  อัตรา  นักพัฒนาชุมชน  ๑  อัตรา  เจ้าหน้าที่สันทนาการ  ๑  อัตรา

นอกจาก  อบต.ดอนจิก  แล้วในจังหวัดอุบลราชธานียังมีอีกหลาย  อบต.  ที่เปิดสอบ  เช่น  อบต.โนนสวรรค์  เปิดรับ  ๑๑  อัตรา  ลองค้นหาดู  ส่วน  อบต.ดอนจิก  ดูประกาศที่นี่

Share on Facebook

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>