อบต.โคกกลาง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

By | 26/06/2017

ประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหา  ยาเสพติด มาเป็นเวลานานแล้ว  รัฐบาลในแต่ละยุคได้ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดมาตลอด  อย่างเช่น  พ.ศ. 2501  คณะปฏิวัติภายใต้การนำของจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์  ได้ออกประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 37 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2501  ให้เลิกการสูบฝิ่นทั่วราชอาณาจักรโดยมีการเผาทำลายฝิ่นและอุปกรณ์การสูบฝิ่น  ที่ท้องสนามหลวงในคืนวันที่ 30 มิถุนายน 2502  หลังจากนั้นปี พ.ศ. 2504  รัฐบาลได้จัดตั้ง  คณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ  ใช้ชื่อย่อว่า ปปส. สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอธิบดีกรมตำรวจเป็นประธาน และมีผู้แทนจากทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด  วันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*