อบต.หนองสองห้อง ขอนแก่น เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ได้รับแจ้งว่า  อบต.หนองสองห้อง  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกมี

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน
  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเองที่  สำนักปลัด อบต.หนองสองห้อง  ในวันและเวลาราชการ  สามารถดูรายละเอียดไ้ด้ที่นี่

Share on Facebook

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>