เกษตรปลอดภัย

By | 11/03/2011

จังหวัดอุดรธานีมีกำหนดที่จะจัดงาน  เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์  ในวันที่  ๑ – ๗  เมษายน นี้ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรี  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร  ผู้ผลิต  รวมทั้งผู้บริโภค  มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี  และได้ตั้งเป้าไว้าว่า  จะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์  ในปี  ๒๕๕๔  นี้

และจังหวัดอุดรธานี  โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเชิญชวนประชาชน  เกษตรกรในพื้นที่  เข้าร่วมชมงาน  เกษตรปลอดภัย ก้าวไกลสู่เกษตรอินทรีย์  และให้แจ้งจำนวนคน  และยานพาหนะให้จังหวัดทราบในวันที่  ๒๕  มีนาคม  นี้

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*