พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

By | 05/11/2011

เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ที่ผ่านมา  อำเภอเพ็ญได้จัด  โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เก่งและดี  TO  BE  NUMBER  ONE  ขึ้นที่วัดป่านาแค  บ้านโคกก่อง  หมู่ที่  ๑  ตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี

เริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้าที่มีเยาวชนจาก  ๑๑  ตำบลทั่วทั้งอำเภอเพ็ญได้เริ่มทยอยเดินทางมาลงทะเบียน  และมีการซักประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเพ็ญ

ในเวลา  ๑๔.๐๐  น.  นายสาโรช  แสงอรุณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ประธานในพิธีได้ทำพิธีเปิดกรวย  และทำพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เก่งและดี  TO  BE  NUMBER  ONE

ประธานในพิธีรับฟังการกล่าวรายงาน

ดร.ณัฐพล  วิถี  ปลัดอาวุโส  ผู้อำนวยการค่าย  รายงานประธาน

นายศักดิ์ชัย  แตงฮ่อ  นายอำเภอเพ็ญ  กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

หลังจากพิธีเปิดโครงการเสร็จสิ้น  นายอนันต์  ศรีพันธ์  ส.ส.อุดรธานี  เขต  ๓  ได้มาพูดคุยกับเยาวชน

นางปทิตตา  ศิริสงค์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  มาร่วมงาน

งานนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อย  ด้วยการบริการที่ดีมากจากเจ้าหน้าที่ของ  อบต.โคกกลาง  ทุก ๆ ท่าน

บทความที่เกี่ยวข้อง:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*