Posts Tagged “อบต.ดอนจิก”

อบต.จังหวัดอุบลเปิดสอบ

อบต.จังหวัดอุบลเปิดสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก  อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี  จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล  จำนวน  ๑๕  ตำแหน่ง  ๑๗  อัตรา

Go Top