Tag Archives: อบต.ทุ่งพระ

อบต.ทุ่งพระ ชัยภูมิ เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้รับรายงานว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระ  อำเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  เปิดสอบเปลี่ยนสายงานในตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน  โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๕๔  ถึง  วันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  สนใจเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ หน้าดาวน์โหลดของ อบต.โคกกลาง