Tag Archives: อบต.หนองสองห้อง

อบต.หนองสองห้อง ขอนแก่น เปิดสอบเปลี่ยนสายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง (อบต.โคกกลาง) ได้รับแจ้งว่า  อบต.หนองสองห้อง  อ.หนองสองห้อง  จ.ขอนแก่น  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติ  ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ  ๓ ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือกมี ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครสอบด้วยตัวเองที่  สำนักปลัด อบต.หนองสองห้อง  ในวันและเวลาราชการ  สามารถดูรายละเอียดไ้ด้ที่นี่