Tag Archives: อบต.โคกกลาง

อบต.โคกกลาง ร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เมื่อวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  ที่ผ่านมา  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง  ได้เข้าร่วมการเดินรณรงค์ในวันต่อต้านยาเสพติด

อบต.โคกกลาง ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ

[mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”] [mp_span col=”12″] [mp_image_slider ids=”2074,2075,2076″ size=”full” animation=”fade” smooth_height=”false” slideshow=”true” slideshow_speed=”7″ animation_speed=”600″ control_nav=”true”] [/mp_span] [/mp_row] [mp_row bg_video_youtube_repeat=”true” bg_video_youtube_mute=”true” bg_video_repeat=”true” bg_video_mute=”true”] [mp_span col=”12″] [mp_code] เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้เข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติที่หอประชุมอำเภอเพ็ญ [/mp_code] [/mp_span] [/mp_row]

โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านตำบลโคกกลาง

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยนายบุญเพ็ญ กาหวาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการขยายผลในการเป็นแกนนำเสริมสร้างความปรองดองของทุกคนในชาติให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับเกียรติจากผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเพ็ญ  พ.ต.อ.รักษ์พงศ์ รัตนพงศ์ มาเป็นประธานในพิธี ตลอดระยะเวลาห้าวันของการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนาน

โครงการอบรมและศึกษาดูงาน อบต.โคกกลาง ปี ๒๕๕๘

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้จัด “โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ประจำปี ๒๕๕๘” โดยหลังจากที่ได้ฝึกอบรมเรียนรู้ระเบียบต่างๆ แล้ว ได้เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการช่างหัวมันที่จังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี ภาพถ่ายในระหว่างศึกษาดูงาน  ศึกษาดูงานโครงการช่างหัวมัน ภาพถ่ายในระหว่างศึกษาดูงาน  ทานข้าว ช็อปปิ้ง