No Picture

อบต.โคกกลาง

20/04/2010 admin 0

เปิดหน้าตา  อบต.โคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  เข้าสู่สังคมอินเตอร์เนตอีกครั้งหนึ่ง  หลังจากที่เวียนว่ายอยู่ในกระแสของข้อมูลข่าวสารตามหน้าจอมาพอสมควร  ยุคนี้สมัยนี้ไผไม่มีเว็บหรือบล็อกถือว่าเชย  อบต.โคกกลาง  หรือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ก็เคยมีกับเขาเหมือนกันแต่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองโน้น  และเป็นของฟรีที่หน่วยงานราชการชอบ กลับมาคราวนี้กลับมาด้วยนามสกุลใหม่ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย  ให้สมกับความเป็นราชการไทย  ที่่ต้องใช้ภาษาไทย  ในที่อยู่เดิมของ  อบต.โคกกลาง  อำเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  ได้เล่าถึงเมื่อคราวที่คนท้องถิ่นร่วมใจคลายหนาวให้พี่น้องชาวตำบลโคกกลาง  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ที่ผ่านมา  กลับมาคราวนี้ขอต่อกันที่กิจกรรมในเดือนเมษายนเลยก็แล้วกัน  ส่วนจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นโปรดจงติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัย